Cover Image

Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert het jaar ... tot en met het jaar ..., in Noord-Nederland zijn uitgekomen

New Title: Forts. ---> Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die ... in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn
Previous Title: Vorg. ---> Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde nederduitsche boeken
Media Type: eJournal
Language: Dutch
Published: 's-Gravenhage [u.a.], van Cleef, 1832-1835
Subjects:
Coverage: Online-Ressource
Notation: AA 66550
AA 66500
010
Remark: Repr.: Leiden : Sijthoff, 1965